piatok, 16 apríla 2021 / Published in Auto-Moto

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 203 z 16. apríla 2021 sa obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. apríla 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, nevzťahuje na:

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na absolvovanie kurzu alebo skúšok a cestu späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí sa od 19.04.2021 môže vykonávať výcvik v Autoškole For You s.r.o. za týchto podmienok:

 • a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 • b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • c) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky,
 • d) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
 • e) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • f) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
 • g) počas praktického výcviku vo vedení vozidla nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla,
 • h) počet žiakov na učebni max. 6 s rozostupmi min. 2m.

 

 

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v období od 19.04.2021 do 28.04.2021 sa zákaz vstup osôb do prevádzky Autoškola For You s.r.o. nevzťahuje na:

 • a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • e) osobu zaočkovanú:
 • 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • f) osoby nad 65 rokov veku,
 • g) dieťa do desiatich rokov veku,
 • h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • i) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

štvrtok, 25 marca 2021 / Published in Auto-Moto

Situácia s autoškolami na Slovensku je stále nepriaznivá. Aj keď v okolitých krajinách autoškoly vôbec nie sú zatvorené a ani neboli, na Slovensku máme autoškoly (s krátkou prestávkou) zatvorené od 19.12.2020.

Aj napriek žiadostiam zaslaných autoškolami vládnym predstaviteľom a na rôzne inštitúcie, prevádzku autoškôl nám zatiaľ nepovolili. V každej odpovedi sa uvádza, že vzhľadom na zlú epidemiolockú situáciu nie je možné vykonávať výcvik v autoškolách. (Ako keby v Česku, v Rakúsku, v Nemecku… mali iný COVID-19, ako my tu na Slovensku, pretože tam autoškoly fungujú). V súčasnej  dobe sa nikto nedokáže vyjadriť k tomu, kedy nás otvoria. Neostáva nám nič iné, len čakať ☹

Čo sa týka činnosti našich žiakov.

 1. Tí, ktorí majú výcvik ukončený a čakajú na skúšky, musia bohužiaľ čakať ďalej, pretože ani skúšky nie sú povolené. A títo žiaci to majú hádam najťažšie. Pretože prakticky od začiatku decembra 2020 nesedeli v aute ☹ a po pár mesiacoch bez sedenia za volantom pôjdu na skúšky 🙁
 2. Tí, ktorí majú začaté jazdy, musia počkať na utvorenie autoškoly a potom budeme pokračovať vo výcviku.
 3. Tí, ktorí začali teóriu pred zatvorením autoškoly, pokračujte v teórii distančnou výukou formou e-learningu. Prosím Vás, pristupujte k štúdiu zodpovedne a pripravujte sa už teraz na skúšky, pretože teórie na učebni nebudú. Všetko sa musíte naučiť doma ☹. Takto nám to nastavila vláda.
 4. Tí, ktorí sa prihlásili do kurzov, ktoré boli v pláne otvoriť 16.03. a 31.03.2021 musia taktiež čakať, kým Vám vláda udelí výnimku zo zákazu vychádzania na cestu do autoškoly (v súčasnej dobe to nie je umožnené) a kým nám vláda povolí výuku na učebni. Potom sa Vám každému telefonicky ozvem a vysvetlím Vám ďalší postup.

Kedy nám vláda umožní vykonávať teoretický a praktický výcvik, vôbec netuším. Ale predpokladám a dúfam, že to bude hneď po Veľkonočných sviatkoch.

Tí, ktorí ste v autoškole kvôli opatreniam už vyše roka, nebojte sa, kurz nemusíte absolvovať nanovo a znova platiť. Kurz vám neprepadne a normálne pokračujete vo výcviku ďalej. Ročná lehota na ukončenie kurzu vám neplynie za obdobie, kedy bola autoškola zatvorená.

Držte sa

Marian KOVALÍČEK

majiteľ autoškoly

 

pondelok, 22 februára 2021 / Published in Auto-Moto

Milí žiaci,

inak, ako chaosom nemôžem nazvať situáciu, v ktorej sa nachádzame. Dňa 11.02.2021 vydal minister dopravy a výstavby SR usmernenie, v ktorom upresnil okrem iného aj výcvik v autoškolách. Prílohou tohto usmernenia je aj COVID automat pre autoškoly. Toto usmernenie platí od 12.02.2021 a hneď tento deň bola aj na TA3 uverejnená reportáž, že autoškoly môžu vykonávať aj praktický výcvik. V zmysle COVID automatu, pokynov ministra dopravy a iných usmernení, Autoškola For You začala od 15.02.2021 vykonávať aj teóriu na učebni a aj praktické jazdy, pretože okres Topoľčany bol v III. stupni varovania (bordový). Nakoľko ministerstvo dopravy nedotiahlo tento proces dokonca a hlavný hygienik SR nevydal pre autoškoly vyhlášku s výnimkou zo zákazu vychádzania, jednotlivé regionálne úrady (v okresných mestách) začali postupne upozorňovať autoškoly, že nemôžu vykonávať výcvik. A tak sa dnes stalo aj v našom okrese. Po týždni fungovania nás zase zavreli 🙁

Preto som na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch vydal pokyn, že od dnešného poobedia opäť prerušujem vykonávanie teórie na učebni a praktického výcviku (trenažér a jazdy) až do času, kedy sa situácia nevyrieši a autoškolám povolí aj Úrad verejného zdravotníctva vykonávať výcvik a žiakom autoškôl udelí výnimku zo zákazu vychádzania. Týmto mojim rozhodnutím predchádzam nielen možnej pokute pre autoškolu, ale aj pokutám, ktoré by mohli byť udelené aj vám žiakom.

Čo vám poviem, je to chaos, do ktorého nás dostali orgány štátnej moci.

Čo sa týka teórie. Teória bude prebiehať distančne formou e-learningu v JISCD podľa tematických plánov. Učte sa aj z Dobrého vodiča a testy sa učte na stránke autoškoly.  Keď sa stretneme na učebni, dáme si testík, aby som videl, čo ste sa naučili.

Trenažér a jazdy vykonávať nemôžeme. Pretože žiaci nemajú povolené ísť do autoškoly.

Akonáhle sa situácia vyrieši, dám vám vedieť. Dúfam, že to bude čoskoro a že je to len otázka len pár dní.

Záverečné skúšky sú v Topoľčanoch taktiež pozastavené.

Držte sa a verím, že sa čoskoro vidíme.

piatok, 12 februára 2021 / Published in Auto-Moto

Dobrá správa. Na základe upresnenia Ministerstva dopravy SR, vydanom pred chvíľou, môžu autoškoly od dnešného dňa vykonávať výcvik podľa COVID AUTOMATU pre autoškoly podľa sfarbenia okresov v regionálnom automate. Pre nás to znamená, že od pondelka 15.02.2021 je okres Topoľčany v III. stupni varovania (sfarbený na bordovo). Podľa COVID AUTOMATU pre autoškoly môžeme teda v obmedzených počtoch vykonávať teóriu a hlavne môžeme začať konečne jazdiť za dodržania protipandemických opatrení. Ak máte záujem sa zúčastniť výcviku, musíte mať potvrdenia, ktoré som už uviedol v dnešnom, predchádzajúcom príspevku. Od pondelka Vám inštruktori budú postupne volať a naplánujete si jazdy.

Tento COVID AUTOMAT pre autoškoly sa riadi regionálnym COVID AUTOMATOM, ktorý každý týždeň v utorok upresňuje minister zdravotníctva. Takže ak náš okres skočí do čierneho sfarbenia, jazdy a teória na učebni nemôže byť vykonávaná.

Čo sa týka záverečných skúšok, tak podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR od pondelka 15. 2. 2021 spúšťa (obnovuje) výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Akonáhle sa dozviem termíny skúšok, hneď Vám to oznámim (platí pre tých, ktorých sa to týka).

piatok, 12 februára 2021 / Published in Auto-Moto

V súvislosti s opatreniami súvisiacimi s COVID-19 sú autoškoly od 19.12.2020 zatvorené, nemôžu teda vykonávať teóriu v priestoroch autoškoly a nemôžu vykonávať ani praktický výcvik (trenažér a jazdy). Aby naši žiaci kvôli uzatvoreniu autoškôl nemali problém so zvládnutím záverečnej skúšky a boli na ňu riadne pripravení (aby všetko nezabudli – teóriu a aj jazdiť), autoškoly začali v posledných dňoch vyvíjať snahu o otvorenie autoškôl, dokonca sa plánoval štrajk pred úradom vlády. Tento týždeň ste mohli v rôznych médiách zachytiť informácie ohľadom znovuotvorenia autoškôl, pričom ministerstvo dopravy sa vyjadrilo, že to bude čoskoro. Včera (11.02.2021) minister dopravy vydal usmernenie, v ktorom uverejnil COVID AUTOMAT pre autoškoly, ktorý platí od dnes (12.02.2021). Vzhľadom k tomu, že z tohto usmernenia však jednoznačne nevyplýva kedy môžem autoškolu otvoriť, zaslal som dnes žiadosť o vydanie metodického usmernenia a o upresnenie, kedy môžem začať s praktickým výcvikom.

Pokiaľ sa autoškoly budú môcť otvárať podľa regionálneho COVID AUTOMATU, tak teoreticky je možné, že autoškolu budem môcť otvoriť už od pondelka 15.02.2021. Pri vstupe do autoškoly a pri vykonávaní praktického výcviku musíte mať negatívny výsledok RT-PCR testu, prípadne AG testu nie starší ako 7 dní, alebo sa preukázať dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, alebo sa preukázať, že ste zaočkovaný aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Akonáhle sa dozviem o dátume otvorenia, dám Vám vedieť formou sms.

Ďalej Vás chcem informovať, že včera bola na TV Markíza uverejnená reportáž ohľadom autoškôl, kde bolo spomenuté, že pokiaľ žiaci neukončia výcvik v autoškole do jedného roka od jeho začatia, tak budú musieť absolvovať celý kurz odznova a znova zaň autoškole zaplatiť. Táto informácia nie je pravdivá. Pokiaľ trvá krízový a núdzový stav, tak všetky lehoty ohľadom kurzu v autoškole neplynú. To znamená že pokiaľ kvôli uzatvoreniu autoškoly budete v kurze aj vyše jedného roka, nemusíte vykonávať kurz  odznova a znova všetko platiť. Normálne v kurze pokračujete.

V prípade otázok ma kľudne kontaktujte.

Držte sa a buďte zodpovední.

Marian KOVALÍČEK

pondelok, 16 marca 2020 / Published in Auto-Moto

Vodiči a budúci vodiči POZOR!!!

Od 01.04.2020 nadobúda účinnosť Vyhláška MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení. Poniektoré dopravné značky majú novú grafickú úpravu a dosť ich je aj nových. Stiahnite si ju a naštudujte.

STIAHNÚŤ

 

pondelok, 16 marca 2020 / Published in Auto-Moto
nedeľa, 12 februára 2017 / Published in Auto-Moto, Autoškola For You

Máte strach z jazdy pomedzi kužele? Pozrite si jednoduchý návod, ako sa to dá zvládnuť so zapojením Vášho myslenia, fantázie a priestorového vnímania 🙂