Podmienky

K nástupu do kurzu k získaniu vodičského oprávnenia skupiny B je potrebné spĺňať tieto základné podmienky:

- podanie žiadosti o získanie vodičského oprávnenia
(tlačivo si môžete vyzdvihnúť v našej autoškole, alebo si ho jednoducho stiahnuť v "NA STIAHNUTIE" a vytlačiť ho v pohodlí domova)

- dovŕšenie veku 17 rokov v deň skúšky
(takže do kurzu môžete nastúpiť už ako 16-násť roční)

- pobyt na území Slovenskej republiky v trvaní minimálne 185 dní (cca. pol roka) v aktuálnom kalendárnom roku

- zdravotná spôsobilosť
(Na tlačive Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia vám zdravotnú spôsobilosť potvrdí váš obvodný lekár)

 

 

 

 

Sme tu pre vás, sme   For You

TOP

Facebook