POZOR!!! Ak máte záujem o kurz v našej autoškole, čo najskôr sa do kurzu prihláste(telefonicky: 0905 235 069, e-mailom: foryou@autoskolaforyou.sk ,     on-line prihláškou na našej stránke), nakoľko máme v kurze obmedzený počet žiakov.

Nemusíte nikam chodiť pre tlačivo. Tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ si vytlačte obojstranne na papier formátu A4.

V hrubo orámovanej časti (Vyplňuje žiadateľ) si čitateľne tlačeným písmom vypíšte svoje údaje. Dátum vypísania musí byť skorší, alebo rovnaký, ako dátum, ktorý Vám napíše posudzujúci lekár!

Ak v čase vyplnenia žiadosti nemáte 18 rokov, musí Vám zákonný zástupca (väčšinou jeden z rodičov) vyplniť hrubo orámovanú časť (Vyplňuje zákonný zástupca žiadateľa), kde Váš zákonný zástupca uvedie svoje údaje, nie Vaše údaje. Dátum vypísania musí byť skorší, alebo rovnaký, ako dátum, ktorý Vám napíše posudzujúci lekár!

Na druhej strane tlačiva vám váš obvodný lekár vyplní Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky. V prípade, ak nosíte okuliare a lekár vám určí, že ich musíte nosiť pri vedení motorového vozidla, musí vám lekár na tomto tlačive napísať v prípade, ak chcete len okuliare: „01.01 pre skupinu AM, B1, B“. V prípade, ak chcete okuliare, aj kontaktné šošovky, musí vám lekár na tlačive napísať: „01.06 pre skupinu AM, B1, B“.

Orámovanú časť „Čestné vyhlásenie…“  NEVYPISOVAŤ!!! Toto sa vypisuje až v deň skúšky.

Toto vyplnené a lekárom potvrdené tlačivo nám stačí priniesť až na zahájenie kurzu. Termín zahájenia kurzu sa dozviete z našej stránky, alebo telefonicky na čísle: 0905 235 069.

Sme tu pre vás,

sme For You