Pokyny k vyplneniu žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia

POZOR!!! Ak máte záujem o kurz v našej autoškole, čo najskôr sa do kurzu prihláste(telefonicky: 0905 235 069, e-mailom: foryou@autoskolaforyou.sk , on-line prihláškou na našej stránke), nakoľko máme v kurze obmedzený počet žiakov.

  • Nemusíte nikam chodiť pre tlačivo. Tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ si stiahnite zo sekcie "NA STIAHNUTIE" a vytlačte obojstranne na papier formátu A4.
  • V hrubo orámovanej časti (Vyplňuje žiadateľ) si čitateľne tlačeným písmom vypíšte svoje údaje. Dátum vypísania musí byť skorší, alebo rovnaký, ako dátum, ktorý Vám napíše posudzujúci lekár!
  • Ak v čase vyplnenia žiadosti nemáte 18 rokov, musí Vám zákonný zástupca (väčšinou jeden z rodičov) vyplniť hrubo orámovanú časť (Vyplňuje zákonný zástupca žiadateľa), kde Váš zákonný zástupca uvedie svoje údaje. Dátum vypísania musí byť skorší, alebo rovnaký, ako dátum, ktorý Vám napíše posudzujúci lekár!
  • Na druhej strane tlačiva vám váš všeobecný  (obvodný) lekár vyplní Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky. Ak ak nosíte okuliare a lekár vám určí, že ich musíte nosiť pri vedení motorového vozidla, musí vám lekár na tomto tlačive napísať v prípade, ak chcete len okuliare: „01.01 pre skupinu AM, B1, B“. V prípade, ak chcete okuliare, aj kontaktné šošovky, musí vám lekár na tlačive napísať: „01.06 pre skupinu AM, B1, B“.
  • Orámovanú časť „Čestné vyhlásenie...“  NEVYPISOVAŤ!!! Toto sa vypisuje až v deň skúšky.
  • Toto vyplnené a lekárom potvrdené tlačivo nám stačí priniesť až na zahájenie kurzu. Termín zahájenia kurzu sa dozviete z našej stránky, alebo telefonicky na čísle: 0905 235 069.
TOP

Facebook